Aanleveren Advertorial

Het artikel

Lever een artikel bij ons aan, die uit maximaal 1000 woorden bestaat. In overleg kun je ook een video bij ons aanleveren.

Foto’s

In artikel:
1021 x 624 pixels landscape in fotobestand. Jpeg of PNG, max 150 kb
Headerafbeelding
1021 x 624 pixels landscape in fotobestand. Jpeg of PNG max 150 kb
Social Media
1 afbeelding 1200×630 pixels landscape in fotobestand. Jpeg of PNG. max 250 kb

Social media tekst

Deze tekst is een aantrekkelijke intro op jouw advertorial. Schrijf een goede, doordachte tekst die uitnodigt om jouw artikel te lezen. ca 3-4-5 zinnen.

In het algemeen max 3-5 zinnen ter introductie van de advertorial. Eigen keuze van de adverteerder. Als adverteerder dat wenst en zelf aanlevert kan er voor zowel Linked-inn, Facebook en Twitter een aparte introtekst gebruikt worden.

Voor de uitvoering gelden de volgende richtlijnen:

 • Lever de advertorial in Word-format aan.
 • De naam van Nieuwetijdskind Magazine mag niet in de tekst voorkomen.
 • Voor lezers van Nieuwetijdskind Magazine moet duidelijk zijn dat voor het artikel betaald is.
 • Advertorials beginnen daarom met advertorial bovenaan.
 • Een advertorial mag maximaal uit 1.000 woorden bestaan.
 • Een advertorial bevat niet meer dan drie unieke links.
 • Een link mag niet verwijzen naar een website waarop ook nog andere producten worden verkocht. In overleg met Nieuwetijdskind Magazine kan hiervan afgeweken worden.
 • Een advertorial bevat minimaal één en maximaal vier afbeeldingen (incl. uitgelichte coverfoto).
 • Nieuwetijdskind Magazine is ten alle tijden bevoegd tot elke handeling en heeft het recht om advertorials te verwijderen of te weigeren. Dit geldt voor alle advertorials.
 •  Aan de opdracht voor een advertorial kunnen in principe geen plaatsingseisen worden verbonden.
 • De advertorial moet voldoen aan de Nederlandse wet in het algemeen en de richtlijnen van de KOAG/KAG en de Voedsel- en Warenautoriteit in het bijzonder (zie www.koagkag.nl). Eventuele claims en boetes van de KOAG/KAG, de
  Voedsel- en Warenautoriteit of andere instanties worden volledig en direct verhaald op de adverteerder.